ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އޮތް ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަވެ, “ޗައިނާ ޓައުން”އެއް ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުމުގެ ސިއްރު އެޖެންޑާގެ ދަށުން, ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ ލިބިގެން މިމަހު, ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...
ތުރުކީވިލާތުގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާފުޅާއެކު މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ނިންމެވުން ނިންމެވީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި...
ޝިއުނާއާއި މަލްޝާ އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް އެއްޗެހި ގޮވައި، އިންޑިޔާއަށް ކުޑާމީސްކޮށް ހިންގި ސޯޝަލް މީޑިޔާ ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފަތުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބިލިއަން...
އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “ރައީސްގެ ޖަވާބު” ސިލްސިލާގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ...
އާންމުންނަށް ލިބޭ ޑޮލަރު ލިމިޓް 25 ޑޮލަރަށް ކުޑަ ކުރިއިރު، ޑުބާއިއަށް ދިޔަ، 48 މީހުންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެކަނި 2,343,840 ރުފިޔާ، ޑޮލަރުން ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަން...
އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް މުއިއްޒު ބޭން ނުކުރަނީ އެމެރިކާއިން ދިން އިންޒާރުން ބިރުންކަމަށް ދިޔަވަރު ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުން ދަނީ ޔޫއެސް އެއިޑްއިން ގިނަ ފައިދާތަކެއް، ރާއްޖެއަށް...
އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި, މަހުޖަނު ގާސިމް އިބުރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަހުލާ, ރައީސް މުއިއްޒު ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި, މުއިއްޒުއާއި ސަލާމް ކުރައްވަން ސަފުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހުންނަވަން...
ގއ. ވިލިނގިލީ، ޕެންޒީއާގޭ، އުމުރުން 13 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ޖާހު ހާލިދު މަރުވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވިލިނގިލީ...
ބިޑަކާ ނުލާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން މަޝްރޫއުތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ. ކުރިން މި ގޮތަށް ބިޑް ނުކޮށް...
ރޯދަ މަހަކީ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރަކެވެ. އެއީ ޖިންނީން ތެރޭ ވާ ޝައިތޯނުން ތައް ކަސްތަޅު އެޅުވޭ މަސްކަމުގައި ބުނެ އުޅެއެވެ. ކުޑަ ކުދިންނާއި ބެހުމަކީ ޝައިތޯނީ ނުބައިކަން...
އެމެރިކާގެއިން ރާއްޖެ އައި ވަފްދު އައީ، ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ޝަރުތު ކޮށްގެން ކަން ދިޔަވަރު ނޫހަށް ކަށަވަރުކޮށް އެނގިއްޖެއެވެ. މި ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ...
ރައީސުލްޖުމުހީރިއްޔާ އަޒުލްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި...