ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަކޮށް، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ކުޅުނު ހަތަރު އިވެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދައިފި އެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭތީ އޭނާ...
ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުރިއަށްގެންގޮސްފިނަމަ އެ އިދާރާއަށް ގެއްލުންދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިނުމުން، ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި...