ރާއްޖެއަށް އެއަރ އެމްބިއުލާންސް އެއް ތައާރަފް ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެ، ދުވަސްވެ، ބާ ދަގަނޑަށް ވެފައިވާ ފްލެއިޓެއްގެ ބޭރުގައި ދަވާދުލާ ހާކާ، އޭގެ ނަން، އެމްބިއުލާންސް އަށް...
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންވެސްޓް ފޯރަމްގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ޑެލިގޭޓުންގެ ތެރޭގައި, ރައީސް މުއިއްޒުގެ އިސް މުޝީރު...
ޤައުމެއް އުފެދޭ ހިސާބުން އެޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ދައުރަކީ އެ ޤައުމެއް ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމެވެ. ޤައުމުގެ ދިރިހުރުން ނުވަތަ ޤައުމުގެ survival އަކީ އެޤައުމެއްގެ ވެރިއެއްގެ އެންމެ...
ރައީސް މުއިއްޒު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު, “އޭ މިހިރަ ދިދަޔާއޭ” ނިސްބަތްކޮށް ވިދާޅުވީ “ތިބާއަށް އަހުރެން” ކުރުނީސް ކުރާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ވިދާޅުވީ އާންމު...
ރަސްރަސްކަލުންގެ ދަރުބާރަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ގެނެސް، ރަސްގެފާނު އަރިހު ކުރުނީސް ކޮށް، އާދޭސް ދަންނަވާ، ރަސްގެފާނުގެ ހެޔޮފޮޅުކަން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮތް ކަން ދައްކައި،...
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އައީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި، ދެކުނުގައި ރާއްޖެ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ދެ ޤައުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައި، ފިތުނަ ފަސާދަ...
ޗައިނާގެ އޮންނަނީ ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރެކެވެ. އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުޑަ އިޝާރަތެއް ކޮށްލިއަސް ފަތުރުވެރިން ފޮނުވުން ހުރިހާ ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ތަކުން ހުއްޓާލައެވެ. މީގެ ކުރިން ޗައިނާ ވަނީ...
ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރަން ހުވާކޮށްގެން ތިބި ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނަށް މުއިއްޒު ދެއްވި މެސެޖެކީ، އެ ހުވާ ދޫކޮށް، އެމްއެންޑީއެފްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު, އިގްތިސާދީގޮތުން ނުރަގަޅު އެތައް ބަދަލުތަކެއް ގައުމަށް ވަނީ ގެންނަވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އިސްކަން ދެއްވީ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްއް ފެއްޓެވުމަށެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންގެ...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އިއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...
ފާއިތުވި ދޮޅު މަސްތެރޭގައި ގުޅީފަޅާއި، އުތުރު ތިލަފަޅާއި، ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު ހޯދުމަށް ތެދުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭސީސީއަށާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް...
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެއްވެސް ބޭރު ގައުމެއްގެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ފަސްގަޑު ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެގައި...